Изпитна задача по Javascript първа част Jorro The Naughty

javascript3Условие:
Жоро е непослушен заек. Обича да скача напред по цял ден и нощ. Но майка му не е толкова щастлива от това и не му разрешава да излиза навън. Разбира се Жоро се е опитвал много пъти да избяга, но майка му е била национален шампион по скокове за зайци, и тя може да скача по-бързо и по-високо от него. Но тъй като тя не е чак толкова гениална, Жоро реши, че може да я измами като скача, използвайки серия скокове.
Твоята задача е да изчислиш дали Жоро може да избяга от майка си, използвайки дадената поредица от скокове. Дадено е поле с размер N x M където стойностите са както следва:
На първия ред числата са от 1 до M, на втория ред – от M+1 to 2*M, на третия – от 2*M +1 до 3*M, и т.н.
Използвайки позицията в полето и дадените шаблони, изчислете дали Жоро може да избяга от майка си.

Също така са дадени серии от скокове над полето. Скоковете се описват чрез промяна на реда и колоната, т.е. когато е позиция (R, C) и скока е (-2, 3), Жоро трябва да отиде на позиция (R-2, C+3).
Прочетете и останалия текст…

Advertisements

Leave a comment

Filed under Уеб дизайн

Изпитна задача по Javascript първа част Sequences

javascript
Условие:

Даден е integer масив, който се състои от N на брой цели числа (integers). Намерете броя на ненамаляващите последователни редици в масива. Всяка редица започва след предходната. Например, ако масива се състои от числата 1, 2, -3, 4, 4, 0, 1, броя на ненамаляващите последователни редици е 3 (първата е 1, 2, втората е -3, 4, 4 и третата е 0, 1).
Трябва да се напише JavaScript метод с име “Solve” който решава задачата.

Входни данни:
Методът Solve приема масив от стрингове. Всеки от стринговете представлява цяло число. Елементът 0 на масива е числото N. Следващите N елемента (от едно до N) конструират масива.

Изход:
Методът трябва да върне едно число – броя на ненамаляващите последователни редици.

Прочетете и останалия текст…

Leave a comment

Filed under Уеб дизайн

JavaScript цикъл for-in

JavaScript2Условие на Задача 4 от Цикли:
Напишете скрипт, който да намира най-малкото и най-голямото лексикографски property в обектите document, window и navigator.
Цикъла for-in е с тази особеност, че ако се прилага върху колекции той обхожда елементите им (например обхожда елементите на масив), а ако се прилага върху обекти, както в тази задача, for-in цикъла обхожда пропъртита им.
Използвам for-in цикъл, който е много подобен на foreach цикъла в C#. Функциите пък в javascript са подобни на методите в C#. Създавам функция findSmallest, която приема като параметър object. Приемам, че най-малката стойност може да бъде zzz, защото z e последната буква лексикографски, т.е. каквото и пропърти да намери преди това, то ще е по-малко. Обхождам всички пропъртита, и ако намери пропърти, което е преди най-малкото, то става най-малкото лексикографски.

Прочетете и останалия текст…

Leave a comment

Filed under Уеб дизайн

Атрибути в C#

csharp

 Задача 11 от лекцията за дефиниране на класове – втора част.
Направете атрибут [Version], който да може да се прилага към структури, класове, интерфейси, енумерации, и методи и съдържа версията във формата главна.второстепенна (например 2.11). Приложете атрибута за версията към примерен клас и покажете версията при изпълнение на кода.

Първо определям къде ще може да се ползва атрибута – в структури, класове, интерфейси, енумерации, методи, и не разрешавам да има няколко атрибута (защото очаквам, че версията е една).


[AttributeUsage(AttributeTargets.Struct | AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Interface
  | AttributeTargets.Enum | AttributeTargets.Method, AllowMultiple = false)]

Прочетете и останалия текст…

Leave a comment

Filed under Код на домашни

Изпити C# и CSS

1357352252_-booksМинаха поредните два изпита от софтуерната академия – C# втора част и CSS.

Изпита по C# се състоя в решаване на пет задачи на практически изпит, с оценка в реално време чрез системата bgcoder.com. Петте задачи бяха (на моя изпит):

Първата, най-лесната беше преобразуване на число от 168-ична система към десетична бройна система (Дуранкулашки числа).

Имаше задача с едномерни масиви, в която един заек скача и трябва да се преброи колко скока може да направи.

Прочетете и останалия текст…

Leave a comment

Filed under Телерик

Тайните на циклите

file4581245496793 Циклите са няколко вида – for, foreach, while и do while. Циклите са полезни, защото чрез тях многократно можем да изпълняваме даден код (определен брой пъти или докато е изпълнено дадено условие).

Дотук добре, а как се използват?

Цикъл for се използва, когато знаем началото и края на цикъла, т.е. откъде започваме и докъде искаме да стигнем, или знаем колко пъти искаме да повторим кода, който е в тялото на цикъла. Долния код например разпечатва числата от едно до десет включително на конзолата.


for (int counter = 1; counter <= 10; counter++)
      {
        Console.WriteLine(counter);
      }

Прочетете и останалия текст…

Leave a comment

Filed under C Sharp

CSS селектори

Ето че свърши и курса по CSS. Какво ми беше най-трудно?

При HTML кода ако объркаш някой таг, има вероятност въпреки грешката, кода ти да се интерпретира правилно от браузъра. При CSS не е така. Ако объркаш и сложиш един интервал, където не трябва, или забравиш да сложиш точка и запетая или сложиш два пъти двоеточие, забравиш някоя скоба, ако вместо width напишеш например widht,  CSS кода ще се “счупи” и няма да се получи желания резултат.

Основните селектори са три – по html тагове (p, img, span), по класове (.info) и по id (#unique).

Прочети и останалия текст…

Leave a comment

Filed under Уеб дизайн